O MONTEDI
O MONTEDI

Co to vlastně je a co všechno můžete od MONTEDI® čekat?

MONTEDI ® myšlenky

MONTEDI® chce podporovat šíření a rozvoj myšlenek doktorky Marie Montessori s využitím českých zdrojů a řemesel, chceme se přizpůsobit českým podmínkám a požadavkům.

MONTEDI ® otevřené

MONTEDI® je otevřené novým vizím, nápadům a požadavkům nadšenců a přátel Montessori pedagogiky, ale i učitelům a rodičům, kteří věří, že Montessori je správná cesta pro rozvoj dětí.

MONTEDI ® nové

MONTEDI® vzniklo ve spolupráci s šikovnými českými truhláři a výrobci hraček. Díky úzkému spojení výroby a požadavků na Montessori pomůcky, bychom Vám rádi přinesli nový pohled na Montessori materiál, který vychází z tradičního pojetí pedagogiky podle Marie Montessori

MONTEDI® testované

MONTEDI® pomůcky jsou vyráběny z atestovaných materiálů vhodných pro děti. Výroba a finální úprava odpovídá podmínkám určujícím bezpečnost hraček a pomůcek pro děti.

MONTEDI® evropské

MONTEDI® pomůcky jsou vyráběny v souladu s nejaktuálnějšími zákony, normami a směrnicemi týkajících se bezpečnosti a technických požadavků na hračky a pomůcky pro děti platnými v Evropské unii.

MONTEDI® dřevo

Naše MONTEDI® výroba pečlivě dbá na původ a vysokou kvalitu dřeva, ze kterého se finálně pomůcky vyrábí. Výroba z obnovitelných zdrojů je v souladu s našimi ekologickými požadavky. Drtivá většina dřeva použitá na výrobu pomůcek MONTEDI® pochází z českých lesů, o které se pečuje a pravidelně se odborně obnovovují.

MONTEDI® inovace

MONTEDI® Vám postupně bude přinášet, jak tradiční a všeobecně známý Montessori materiál, tak nové vhodné pomůcky a pracovní listy, díky kterým může být potenciál Montessori pomůcek využíván maximálně ve prospěch vašich dětí.